main-spot-bg main-spot-bg main-spot-bg main-spot-bg

Folkteatern

Total ombyggnad av stora salongen

Folkteatern. Om- och tillbyggnad. Total ombyggnad av stora salongen, entré, foajé, teknikutrymmen mm. Ny scenbyggnad. Komplicerad ombyggnad med högt ställda krav bl a med tanke på ljudkrav.
Projekttyp
Kultur
Tidsintervall
2009 februari – december
Projektadress
Olof Palmes Plats, 41304
Mer info
Kontraktsumma
40 Mkr
Entrepenadform
Partnering
Beställare
Folkets Hus