main-spot-bg main-spot-bg main-spot-bg main-spot-bg

Vasaplatsen 2

Ombyggnad 4st våningar efter brandskada

Vasaplatsen 2 Ombyggnad 4st våningar efter brandskada, lägenheter, tandläkarpraktik samt kontorslokaler. Omfattande renovering pga brandskada i tidstypiskt hus från 1890-talet, återställning av massiv stavparkett i mönster samt stuckaturer bl a.
Projekttyp
Bostäder
Tidsintervall
Hösten 2005
Projektadress
Vasaplatsen 2, 41134
Mer info
Kontraktsumma
2,5 Mkr
Entrepenadform
Totalentreprenad
Beställare
Trygg Hansa