main-spot-bg main-spot-bg main-spot-bg main-spot-bg

Info till leverantörer

För att vi ska kunna behålla vår position som en av Västsveriges bästa miljöföretag inom byggsektorn, är det nödvändigt med ett nära samarbete med våra leverantörer.

Tillsammans kan vi verka för en bättre miljö och en hållbar utveckling vilket också genererar bättre priser.

Här hittar du som leverantör fördjupad information kring fakturering, miljö och arbetsmiljö.

Du kan också uppdatera vår leverantörsportal, genom att skicka information om förändringar av resurser/produkter som ni tillhandahåller. Har ni ändrat kontaktperson för oss, vill vi att ni uppdaterar oss om det.

Information för vår leverantörsportal skickar Du med mail. inkop@husbyggenvaster.se

Nyheter

Fler nyheter »