Brf Älgen

Takomläggning Brf Älgen

Takomläggning på BRF Älgen.

Kort fakta

  • Projekttyp: Takrenovering
  • Tidsintervall: Våren 2020
  • Projektadress: Dalbogatan 1, Mölndal
  • Kontraktsumma: Ca 2,2 miljoner exkl.moms
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Brf Älgen 9

Projektbeskrivning

Projektet genomfördes för att utföra en takomläggning på fastigheten tillhörande BRF Älgen 9, belägen på Dalbogatan 1 i Mölndal. Beställare för projektet var Brf Älgen 9, och projektet genomfördes under våren 2020. Kontraktsumman för projektet var cirka 2,2 miljoner SEK exklusive moms.

Projektet omfattade en omfattande takrenovering där den befintliga takbeläggningen ersattes med en ny takbeläggning. Arbetet innefattade även eventuella nödvändiga reparationer eller förstärkningar av takstrukturen för att säkerställa att den nya takbeläggningen kunde installeras på ett säkert och hållbart sätt.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes noga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att takomläggningen hade utförts enligt överenskommelse och att taket var redo för användning och skulle erbjuda långsiktig skydd mot väder och vind.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den nya takomläggningen på Dalbogatan 1 representerar nu en investering i fastighetens långsiktiga hållbarhet och kommer förhoppningsvis att tjäna Brf Älgen 9 väl under många år framöver.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.