Brf Görjekullen

Omläggning tak Brf Görjekullen

Takrenovering av 4st fastigheter från början av 1900-talet på Brf Görjekullen.

Kort fakta

 • Projekttyp: Takrenovering
 • Tidsintervall: Sommaren 2018
 • Projektadress: Görjelycksgatan, 431 34 Mölndal
 • Kontraktsumma: Ca 1.000.000kr exkl.moms.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: Brf Görjekullen
 • omlaggning-tak-brf-gorjekullen
 • omlaggning-tak-brf-gorjekullen-5
 • omlaggning-tak-brf-gorjekullen-4
 • omlaggning-tak-brf-gorjekullen-3
 • omlaggning-tak-brf-gorjekullen-2

Projektbeskrivning

Projektet utfördes för att genomföra en omfattande takrenovering på fyra fastigheter som daterades till början av 1900-talet på Brf Görjekullen. Projektet genomfördes under sommaren 2018 med Brf Görjekullen som beställare. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 1 000 000 kronor exklusive moms, och entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade renovering av taken på de fyra fastigheterna för att säkerställa deras långsiktiga hållbarhet och funktion. Arbetet inkluderade bland annat borttagning av den befintliga takbeläggningen, reparation eller byte av underliggande takstruktur, installation av ny takbeläggning och åtgärder för att förbättra takets isolering och täthet.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under projektets gång genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och uppfyllde beställarens krav och förväntningar. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att takrenoveringen hade utförts enligt överenskommelse och att taken var redo att skydda fastigheterna mot väder och vind under många år framöver.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom det angivna tidsintervallet och inom den budget som fastställts i kontraktet. De renoverade taken på Brf Görjekullen bidrar nu till att upprätthålla fastigheternas struktur, funktionalitet och värde samt säkerställer en trygg och bekväm boendemiljö för dess invånare.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.