Brf Lärkträdet

Takrenovering Brf Lärkträdet

Takrenovering ca 1600m2 tak komplett med taksäkerhet.
​​​​​​​

Kort fakta

 • Projekttyp: Takrenovering
 • Tidsintervall: Våren 2021
 • Projektadress: Alkegatan Fibergatan, Mölndal
 • Kontraktsumma: Ca 3 miljoner SEK exkl.moms.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: HSB Brf Lärkträdet
 • takrenovering-brf-larktradet
 • takrenovering-brf-larktradet-2
 • takrenovering-brf-larktradet-3
 • takrenovering-brf-larktradet-4
 • takrenovering-brf-larktradet-5
 • takrenovering-brf-larktradet-6

Projektbeskrivning

Projektet utfördes för att genomföra en omfattande takrenovering på fastigheterna belägna på Alkegatan och Fibergatan i Mölndal. Beställare för projektet var HSB Brf Lärkträdet, och tidsramen sträckte sig under våren 2021. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 3 miljoner SEK exklusive moms.

Projektet omfattade renovering av cirka 1600 kvadratmeter tak komplett med taksäkerhet. Arbetet innefattade olika faser såsom avlägsnande av den befintliga takbeläggningen, förberedelse av taket för installation av den nya beläggningen, installation av den nya takbeläggningen och montering av taksäkerhetsåtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för underhållspersonal och andra.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, där entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Projektteamet arbetade tätt ihop med beställaren för att säkerställa att arbetet utfördes enligt beställarens krav och specifikationer.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Dessutom följdes arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla involverade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att takrenoveringen hade utförts enligt överenskommelse och att taket var redo för användning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den renoverade takbeläggningen på Alkegatan och Fibergatan i Mölndal representerar nu en investering i fastighetens långsiktiga hållbarhet och säkerhet samt en förbättring av dess estetik och värde.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.