Brf Mustad

Brf Mustad, Ombyggnad lokal till lägenheter

Ombyggnad av gamla Tornvillan från lokal till 4 st lägenheter.
​​​​​​​

Kort fakta

 • Projekttyp: Ombyggnad av lokal
 • Tidsintervall: Augusti 2019 till mars 2020
 • Projektadress: Talkottegatan, 431 36 Mölndal
 • Kontraktsumma: Ca 5 miljoner kronor
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: Brf Mustad
 • brf-mustad-ombyggnad-lokal-till-lagenheter
 • brf-mustad-5
 • brf-mustad-4
 • brf-mustad-3
 • brf-mustad-2

Projektbeskrivning

Projektet för Brf Mustad genomfördes för att omvandla den gamla Tornvillan från en lokal till fyra separata bostadslägenheter. Projektet påbörjades i augusti 2019 och slutfördes i mars 2020. Beställare för projektet var Brf Mustad, och kontraktsumman uppgick till cirka 5 miljoner kronor. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Projektet innefattade en omfattande ombyggnad av den befintliga lokalen för att skapa fyra individuella bostadslägenheter. Arbetet inkluderade rivning av befintliga väggar, installation av nya väggar för att skapa lägenhetslayouten, installation av ny VVS och el, samt eventuella nödvändiga förstärkningar eller ombyggnader för att möta byggnadskoder och säkerhetsstandarder.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för alla aspekter av projektet, från planering till färdigställande. Det inkluderade planering av arbetet, inköp av material, utförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att ombyggnaden hade utförts enligt överenskommelse och att de nya lägenheterna var redo för inflyttning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De ombyggda lägenheterna på Talkottegatan i Mölndal representerar nu en förbättring av fastighetens funktionalitet och värde och bidrar till att möta bostadsbehoven i området.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.