Brf Renen

Brf Renen – Redbergsplatsen

Totalrenovering av trapphus med avsikt att sätta rätt tidsprägel på dem. Husen är byggda från 1920 till 1980. Bredspackling av väv på väggar, schablonmålning samt ådringsmålning. Lister är utbytta till profilerade lister av olika typ. Nya handgjorda belysningsarmaturer med rörelsestyrning.

Kort fakta

  • Projekttyp: Bostäder
  • Tidsintervall: Våren 2009
  • Projektadress: Redbergsplatsen, 41667
  • Kontraktsumma: 4 Mkr
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Brf Renen
  • brf-renen--redbergsplatsen
  • brf-renen--redbergsplatsen-2

Projektbeskrivning

Projektet på Brf Renen – Redbergsplatsen innebar en omfattande totalrenovering av trapphusen i flerbostadshusen för att ge dem en modern och tidstypisk prägel. Fastigheterna, som var byggda mellan 1920 och 1980, fick sina trapphus uppdaterade med bland annat bredspackling av väv på väggarna, schablonmålning och ådringsmålning. Dessutom byttes lister ut till profilerade lister av olika typer för att förstärka den historiska karaktären.

Arbetet utfördes under våren 2009 med Brf Renen som beställare och hade en kontraktsumma på 4 miljoner kronor. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till utförande.

Renoveringen av trapphusen inkluderade inte bara estetiska förbättringar utan också uppdateringar av belysningsarmaturerna. Här installerades nya handgjorda belysningsarmaturer med rörelsestyrning för att förbättra säkerheten och energieffektiviteten i trapphusen.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att renoveringsarbetet utfördes med hög precision och enligt beställarens krav och förväntningar. Den historiska karaktären och charmerna hos trapphusen bevarades samtidigt som de fick en modern uppdatering för att möta dagens behov och standarder.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställdes i kontraktet. Den totalrenoverade utformningen av trapphusen på Brf Renen – Redbergsplatsen bidrog till att förbättra den övergripande atmosfären och kvaliteten på boendet för de boende och tillförde ett betydande mervärde till fastigheterna.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.