Djupedalsskolan

Ombyggnad av omklädningsrum Djupedalsskolan

Ombyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen. 

Kort fakta

  • Projekttyp: Ombyggnad skola
  • Tidsintervall: April 2020 till September 2020
  • Projektadress: Rullstensvägen 1, 435 41 Mölnlycke
  • Kontraktsumma: Ca 2,6 miljoner
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Härryda Kommun

Projektbeskrivning

Projektet utfördes för att genomföra en ombyggnad av omklädningsrum och personalutrymmen på Djupedalsskolan, belägen på Rullstensvägen 1 i Mölnlycke. Beställare för projektet var Härryda Kommun, och tidsramen sträckte sig från april 2020 till september 2020. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 2,6 miljoner SEK.

Projektet inleddes med en noggrann analys av de befintliga omklädningsrummens och personalutrymmenas struktur och layout för att utforma en plan för ombyggnaden som möjliggjorde en effektivare och mer funktionell användning av utrymmena. 

En detaljerad plan utarbetades för att genomföra ombyggnaden, inklusive tidslinjer, arbetsfaser och resurser som krävdes. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande.

Genomförandet av projektet innefattade rivning av befintliga väggar och strukturer, installation av nya väggar, golv och tak, samt installation av nya armaturer, sanitetsanläggningar och andra faciliteter för att skapa moderna och funktionella omklädningsrum och personalutrymmen.

Under hela processen genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifter följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att ombyggnaden hade utförts enligt överenskommelse och att omklädningsrummen och personalutrymmena var redo för användning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De ombyggda omklädningsrummen och personalutrymmena på Djupedalsskolan representerar nu en förbättring av skolans faciliteter och kommer att tjäna skolans personal och elever väl under många år framöver.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.