Finngösa skolan

Finngösa skolan

Ombyggnad av lokaler till lägenheter.

Kort fakta

  • Projekttyp: Ombyggnad
  • Tidsintervall: Maj 2018 till Oktober 2019
  • Projektadress: Postgången 9-25, Partille
  • Kontraktsumma: Ca 19 miljoner exkl.moms.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Partillebo AB
  • finngosa-skolan
  • finngosa-skolan-2
  • finngosa-skolan-21

Projektbeskrivning

Projektet innebar en ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter på adressen Postgången 9-25 i Partille. Projektet initierades i maj 2018 och avslutades i oktober 2019. Beställare för projektet var Partillebo AB, och kontraktsumman uppgick till cirka 19 miljoner kronor exklusive moms. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade ombyggnad av lokaler som tidigare använts för skolverksamhet till bostadslägenheter. Arbetet inkluderade rivning av befintliga inredningar och installationer, ombyggnad av väggar och golv för att skapa lägenhetslayouten, installation av ny VVS och el, samt utförande av eventuella ytbehandlingar och färdigställande för att skapa moderna och bekväma bostadslägenheter.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes noga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att ombyggnaden hade utförts enligt överenskommelse och att de nya lägenheterna var redo för inflyttning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De ombyggda lägenheterna på Postgången i Partille representerar nu en ökning av bostadsutbudet och bidrar till att möta bostadsbehoven i området.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.