Folkteatern

Folkteatern

 Om- och tillbyggnad. Total ombyggnad av stora salongen, entré, foajé, teknikutrymmen mm. Ny scenbyggnad. Komplicerad ombyggnad med högt ställda krav bl a med tanke på ljudkrav.

Kort fakta

  • Projekttyp: Kultur
  • Tidsintervall: 2009 februari – december
  • Projektadress: Olof Palmes Plats, 41304
  • Kontraktsumma: 40 Mkr
  • Entrepenadform: Partnering
  • Beställare: Folkets Hus
  • folkteatern
  • folkteatern-2

Projektbeskrivning

Projektet vid Folkteatern innebar en total ombyggnad av flera delar av teatern, inklusive den stora salongen, entrén, foajén, teknikutrymmen och en ny scenbyggnad. Ombyggnaden var komplicerad och ställde höga krav på grund av specifika behov, särskilt med tanke på ljudkraven som var av stor betydelse för teaterns funktion.

Arbetet genomfördes under tidsperioden från februari till december 2009 med Folkets Hus som beställare. Kontraktsumman för projektet uppgick till 40 miljoner kronor och entreprenaden utfördes i form av partnering, vilket innebar nära samarbete mellan beställaren och entreprenören för att uppnå projektets mål och säkerställa hög kvalitet.

Ombyggnaden av teatern inkluderade en rad olika åtgärder för att uppfylla de specifika behoven. Den stora salongen genomgick en total ombyggnad för att förbättra komforten för besökarna och optimera ljudakustiken. Entrén och foajén fick en modern och välkomnande design för att skapa en trevlig inramning för besökarna.

Teknikutrymmen uppgraderades för att möta de senaste kraven och behoven för att producera och genomföra teaterföreställningar på ett effektivt sätt. Dessutom uppfördes en ny scenbyggnad för att möta de tekniska och logistiska kraven för teaterns produktioner.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt planerna och att alla krav och specifikationer uppfylldes. Entreprenören och beställaren samarbetade tätt för att lösa eventuella utmaningar som uppstod under arbetets gång och säkerställa att projektet slutfördes framgångsrikt och inom budget.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och resulterade i en betydande uppgradering av Folkteaterns faciliteter och möjligheter, vilket förbättrade teaterns förmåga att producera och presentera högkvalitativa teaterföreställningar för sin publik.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.