Gradmansplatsen 3

Ombyggnad av lokal till lägenhet

Ombyggnad av lokal i bottenvåning till lägenhet.

Kort fakta

  • Projekttyp: Totalentreprenad
  • Tidsintervall: April 2021 till November 2021
  • Projektadress: Gradmansplatsen 3, Göteborg
  • Kontraktsumma: ca 1,6 miljoner sek.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: HSB Göteborg

Projektbeskrivning

Projektet genomfördes som en totalentreprenad av en lokal belägen på Gradmansplatsen 3 i Göteborg. Beställare för projektet var HSB Göteborg och tidsramen sträckte sig från april 2021 till november 2021. Kontraktsumman för projektet var cirka 1,6 miljoner SEK.

Projektet inleddes med en noggrann analys av lokalens befintliga struktur och planering av ombyggnaden för att möjliggöra en smidig och effektiv konvertering till en lägenhet. Ett team av arkitekter och ingenjörer samarbetade för att utveckla och godkänna en plan som uppfyllde beställarens krav och överensstämde med gällande lagar och byggnormer.

Genomförandet av projektet involverade flera steg, inklusive rivning av befintliga väggar, installation av nya väggar och fönster, el- och VVS-arbeten samt ytskikt och finish. Under hela processen hölls regelbundna möten mellan entreprenörer, projektledare och beställaren för att säkerställa att arbetet fortskred enligt plan och att eventuella frågor eller problem kunde lösas omedelbart.
Säkerhet och kvalitet var av högsta prioritet under hela projektet.

Arbetsplatssäkerhetsföreskrifter följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla involverade parter, och noggranna kvalitetskontroller genomfördes regelbundet för att säkerställa att arbetet uppfyllde beställarens krav och förväntningar.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att lägenheten uppfyllde alla krav enligt avtal och att den var redo för överlämnande till beställaren. Eventuella åtgärder som krävdes identifierades och åtgärdades innan slutlig överlämnande.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den ombyggda lägenheten på Gradmansplatsen 3 representerar nu en modern och funktionell bostadsyta som möter höga kvalitetsstandarder och förhoppningsvis kommer att tjäna dess invånare väl under många år framöver.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.