Gullbergstrandsgatan 34 

Ombyggnad kontor Gullbergstrandsgatan 34

Totalrenovering och ombyggnad av ett helt våningsplan i en kontorsbyggnad. Ca 1000m2.

Kort fakta

 • Projekttyp: Ombyggnad kontor
 • Tidsintervall: December 2015 till mars 2016
 • Projektadress: Gullbergstrandsgatan 34
 • Kontraktsumma: Ca 3 miljoner kr. exkl.moms.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: KB Gullbergsvass
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-10
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-9
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-8
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-6
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-5
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-7
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-4
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-3
 • gullbergstrandsgatan-34-ombyggnad-kontor-2

Projektbeskrivning

Projektet på Gullbergstrandsgatan 34 innebar en totalrenovering och ombyggnad av ett helt våningsplan i en kontorsbyggnad, med en total yta på cirka 1000 kvadratmeter. Arbetet genomfördes under perioden från december 2015 till mars 2016, med KB Gullbergsvass som beställare. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 3 miljoner kronor exklusive moms och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Ombyggnaden av kontorslokalen innefattade en omfattande renovering och modernisering av interiören för att skapa en modern och funktionell arbetsmiljö. Arbetet inkluderade rivning av befintliga väggar, golv och tak, installation av nya väggar, golv och tak, samt installation av VVS- och elsystem enligt moderna standarder och krav.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för alla faser av projektet, från planering och inköp av material till genomförande och slutlig leverans. Detta inkluderade koordinering av arbetskraft, övervakning av arbetet och säkerställande av att projektet utfördes enligt beställarens krav och specifikationer.

Under projektets gång genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och att resultatet uppfyllde förväntningarna. Arbetsplatssäkerheten var också en prioritet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och budgeten. Den ombyggda kontorslokalen på Gullbergstrandsgatan 34 erbjuder nu en modern och trivsam arbetsmiljö för företaget, vilket förbättrar effektiviteten och trivseln för de anställda.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.