Heymanska villan

Fasad och takrenovering på Heymanska villan

Fasad och takrenovering på Heymanska villan.
​​​​​​​

Kort fakta

 • Projekttyp: Fasadrenovering
 • Tidsintervall: Hösten 2020
 • Projektadress: Vasagatan 16
 • Kontraktsumma: Löpande
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: Axson Förvaltning KB
 • heymanska-villan
 • heymanska-villan-3
 • heymanska-villan-2
 • heymanska-villan-4
 • heymanska-villan-5
 • heymanska-villan-6
 • heymanska-villan-7
 • heymanska-villan-8

Projektbeskrivning


Projektet genomfördes för att utföra en omfattande renovering av fasaden och taket på Heymanska villan, belägen på Vasagatan 16. Beställare för projektet var Axson Förvaltning KB, och arbetet genomfördes under hösten 2020. Kontraktsumman för projektet var löpande.

Fasadrenoveringen omfattade åtgärder såsom rengöring, reparation av eventuella skador och sprickor, målning eller putsning för att förbättra fasadens utseende och skydda den mot väder och vind. Takrenoveringen inkluderade åtgärder som byte eller reparation av takmaterial, tätskikt och eventuell isolering för att säkerställa ett vädersäkert tak och förbättra fastighetens energieffektivitet.

Projektet inleddes med en noggrann inspektion av fasaden och taket för att bedöma deras skick och identifiera eventuella åtgärder som krävdes. Baserat på denna inspektion och i samråd med beställaren utvecklades en omfattande plan för renoveringen.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för alla aspekter av projektet. Detta inkluderade planering, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att renoveringen hade utförts enligt överenskommelse och att fasaden och taket var redo för användning och skulle erbjuda långsiktig skydd och funktion.

Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och uppfyllde beställarens förväntningar och krav. Den renoverade fasaden och taket på Heymanska villan representerar nu en förbättring av fastighetens estetik och funktion samt en investering i dess långsiktiga hållbarhet och värde.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.