Hindås skolan

Hindås skolan

Om- och tillbyggnad av kök och matsal.

Kort fakta

  • Projekttyp: Skola
  • Tidsintervall: Februari 2018 till Juni 2018
  • Projektadress: Tyringevägen 1, Hindås
  • Kontraktsumma: Ca 3,7 miljoner kronor exkl.moms.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Härryda kommun
  • hindas-skolan
  • hindas-skolan1

Projektbeskrivning

Projektet innebar en om- och tillbyggnad av kök och matsal på adressen Tyringevägen 1 i Hindås. Projektet initierades i februari 2018 och slutfördes i juni 2018. Beställare för projektet var Härryda kommun, och kontraktsumman uppgick till cirka 3,7 miljoner kronor exklusive moms. Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade en om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att skapa ett förbättrat och mer funktionellt kök och matsal på Hindås skolan. Arbetet inkluderade rivning av befintliga väggar och strukturer, konstruktion av nya väggar och tak, installation av nya VVS- och elsystem, samt utförande av nödvändiga ytbehandlingar och färdigställande för att skapa en modern och funktionell matlagnings- och serveringsmiljö.

Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under projektets gång genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och uppfyllde beställarens krav och förväntningar. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes noga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att om- och tillbyggnaden hade utförts enligt överenskommelse och att det nya köket och matsalen var redo att tas i bruk.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Det förbättrade köket och matsalen på Hindås skolan kommer nu att erbjuda eleverna och personalen en förbättrad miljö för måltider och gemenskap.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.