HSB Brf Ekemarken

Cykelhus HSB Brf Ekemarken

Uppförande av 2st exklusiva cykelhus.

Kort fakta

 • Projekttyp: Nybyggnad
 • Tidsintervall: December 2017 till Maj 2018
 • Projektadress: Virvelvindsgatan 2 och 8, Hisingen
 • Kontraktsumma: 3,5 milj kr.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: HSB Brf Ekemarken
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-18
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-17
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-16
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-15
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-13
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-14
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-12
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-11
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-10
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-9
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-8
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-7
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-6
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-5
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-4
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-3
 • cykelhus-hsb-brf-ekemarken-2

Projektbeskrivning

Projektet syftade till uppförandet av två exklusiva cykelhus på Virvelvindsgatan 2 och 8 på Hisingen. Projektet genomfördes under tidsperioden från december 2017 till maj 2018, med HSB Brf Ekemarken som beställare. Kontraktsumman för projektet uppgick till 3,5 miljoner kronor och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

De exklusiva cykelhusen skulle erbjuda medlemmarna i HSB Brf Ekemarken säkra och bekväma utrymmen för att förvara sina cyklar. Projektet inkluderade således nybyggnad av två cykelhus med moderna och funktionella designlösningar för att uppfylla de höga kraven på kvalitet och estetik.

Arbetet omfattade allt från markförberedelser och grundläggning till konstruktion av själva byggnaderna samt installation av nödvändig infrastruktur såsom belysning och eventuell säkerhetsutrustning för att skydda cyklarna.

Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören var ansvarig för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade inköp av material, koordinering av arbetsstyrkor och genomförande av arbetet enligt beställarens kravspecifikation.

Under projektets gång genomfördes kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och att resultatet motsvarade förväntningarna. Dessutom följdes gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter för att garantera en säker och hållbar slutprodukt.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De nya cykelhusen bidrar nu till att förbättra boendemiljön för medlemmarna i HSB Brf Ekemarken genom att erbjuda säkra och praktiska förvaringsmöjligheter för deras cyklar.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.