HSB Brf Grevegården

Takbyte HSB Brf Grevegården

Takbyte på HSB Brf Grevegården.
​​​​​​​

Kort fakta

 • Projekttyp: Takrenovering
 • Tidsintervall: Februari 2020 till november 2020
 • Projektadress: Beryllgatan
 • Kontraktsumma: Ca 23 miljoner kr exkl.moms.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: HSB Brf Grevegården
 • hsb-brf-grevegarden
 • hsb-brf-grevegarden-2
 • hsb-brf-grevegarden-3
 • hsb-brf-grevegarden-4
 • hsb-brf-grevegarden-6
 • hsb-brf-grevegarden-5
 • hsb-brf-grevegarden-7
 • hsb-brf-grevegarden-8

Projektbeskrivning

Projektet genomfördes för att utföra en omfattande takrenovering på fastigheten tillhörande HSB Brf Grevegården, belägen på Beryllgatan. Beställare för projektet var HSB Brf Grevegården, och arbetet genomfördes under perioden februari 2020 till november 2020. Kontraktsumman för projektet var cirka 23 miljoner SEK exklusive moms, och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade ett takbyte där den befintliga takbeläggningen ersattes med en ny takbeläggning för att förbättra fastighetens väderskydd och säkerhet. Arbetet inkluderade även eventuella nödvändiga reparationer eller förstärkningar av takstrukturen för att säkerställa att den nya takbeläggningen kunde installeras på ett säkert och hållbart sätt.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes noga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att takbytet hade utförts enligt överenskommelse och att taket var redo för användning och skulle erbjuda långsiktig skydd mot väder och vind.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Det nya taket på HSB Brf Grevegården representerar nu en investering i fastighetens långsiktiga hållbarhet och säkerhet samt en förbättring av dess estetik och värde.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.