HSB Brf Lärkträdet

Takrenovering HSB Brf Lärkträdet

Takrenovering med nya 2-kupiga Palema Benderit.

Kort fakta

 • Projekttyp: Takrenovering
 • Tidsintervall: Mars 2021 till Juni 2021
 • Projektadress: Alkegatan 11, Mölndal
 • Kontraktsumma: ca 3,3 miljoner sek.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: HSB Brf Lärkträdet
 • takrenovering-brf-larktradet
 • takrenovering-brf-larktradet-2
 • takrenovering-brf-larktradet-3
 • takrenovering-brf-larktradet-4
 • takrenovering-brf-larktradet-5
 • takrenovering-brf-larktradet-6

Projektbeskrivning

Projektet genomfördes för att utföra en omfattande takrenovering på fastigheten belägen på Alkegatan 11 i Mölndal. Beställare för projektet var HSB Brf Lärkträdet och tidsramen sträckte sig från mars 2021 till juni 2021. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 3,3 miljoner SEK.

Projektet inleddes med en noggrann inspektion av den befintliga takstrukturen för att bedöma dess skick och eventuella behov av reparation eller utbyte. Baserat på denna inspektion och i samråd med beställaren, beslutades det att genomföra en takrenovering med nya 2-kupiga Palema Benderit-takpannor för att säkerställa långsiktig hållbarhet och estetisk förbättring av fastigheten.

En detaljerad plan utarbetades för att genomföra takrenoveringen, inklusive tidslinjer, arbetsfaser och resurser som krävdes. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande.

Genomförandet av takrenoveringen innefattade avlägsnande av den befintliga takbeläggningen, förberedelse av taket för installation av de nya takpannorna, installation av takpannorna enligt tillverkarens specifikationer samt utförande av eventuella nödvändiga reparationer på takstrukturen.

Under hela processen genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Dessutom vidtogs åtgärder för att säkerställa arbetsplatssäkerheten och minimera eventuella risker för arbetstagare och allmänheten.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att takrenoveringen utförts enligt överenskommelse och att taket var redo för användning och skulle ge långvarigt skydd mot väder och vind.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den nya takrenoveringen på Alkegatan 11 representerar nu en förbättring av fastighetens utseende och funktion samt en investering i dess långsiktiga hållbarhet och värde.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.