HSB Brf Ljungbäcken

HSB Brf Ljungbäcken

Omdränering och nya balkonger.​​​​​​​
​​​​​​​

Kort fakta

  • Projekttyp: Fasadarbeten
  • Tidsintervall: September 2019 till Januari 2020
  • Projektadress: Snörmakaregatan 1, Göteborg
  • Kontraktsumma: Ca 2 miljoner kronor.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: HSB Brf Ljungbäcken
  • hsb-brf-ljungbacken
  • hsb-brf-ljungbacken-2

Projektbeskrivning

Projektet för HSB Brf Ljungbäcken genomfördes för att genomföra omfattande fasadarbeten på fastigheten belägen på Snörmakaregatan 1 i Göteborg. Projektet initierades i september 2019 och avslutades i januari 2020. Beställare för projektet var HSB Brf Ljungbäcken, och kontraktsumman uppgick till cirka 2 miljoner kronor. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade två huvudkomponenter: omdränering och installation av nya balkonger. Omdräneringsarbetet innefattade åtgärder för att förbättra fastighetens dräneringssystem för att förhindra fuktintrång och vattenskador. Detta inkluderade installation av dräneringsrör och avledningssystem för att säkerställa att vatten leddes bort från fastigheten på ett effektivt sätt.

Samtidigt som omdräneringsarbetet pågick, genomfördes även installationen av nya balkonger. Detta innefattade rivning av befintliga balkonger och konstruktion av nya balkonger för att förbättra fastighetens estetik och funktionalitet samt för att öka boendekvaliteten för de boende.

Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade alla aspekter av arbetet, såsom planering, inköp av material, utförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under projektets gång genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att omdräneringsarbetet och installationen av nya balkonger hade utförts enligt överenskommelse och att fastigheten var redo för användning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De genomförda omdräneringsarbetena och installationen av nya balkonger på HSB Brf Ljungbäcken representerar nu en förbättring av fastighetens struktur, funktionalitet och estetik samt en investering i dess långsiktiga hållbarhet och värde.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.