HSB Brf Nybygget

Fönsterbyte och fasadrenovering, HSB Brf Nybygget

Fönsterbyte och fasadrenovering på Brf Nybygget.
​​​​​​​

Kort fakta

  • Projekttyp: Fönsterbyte
  • Tidsintervall: Januari 2020 till Oktober 2020
  • Projektadress: Fjällgatan 3, Göteborg
  • Kontraktsumma: Ca 11 miljoner exkl. moms.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: HSB Brf Nybygget
  • hsb-brf-nybygget
  • hsb-brf-nybygget-2

Projektbeskrivning

Projektet genomfördes för att utföra en omfattande renovering av fönster och fasader på fastigheten tillhörande HSB Brf Nybygget, belägen på Fjällgatan 3 i Göteborg. Beställare för projektet var HSB Brf Nybygget, och arbetet genomfördes från januari 2020 till oktober 2020. Kontraktsumman för projektet var cirka 11 miljoner SEK exklusive moms, och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade både fönsterbyte och fasadrenovering för att förbättra fastighetens energieffektivitet, estetik och funktionalitet. Fönsterbytet innebar att de befintliga fönstren ersattes med nya, mer energieffektiva modeller för att minska värmeförluster och förbättra inomhuskomforten för de boende.

Fasadrenoveringen inkluderade åtgärder såsom rengöring, reparation av eventuella skador, målning eller putsning för att förbättra fasadens utseende och skydda den mot väder och vind.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes noga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att fönsterbytet och fasadrenoveringen hade utförts enligt överenskommelse och att fastigheten var redo för användning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den renoverade fasaden och de nya fönstren på HSB Brf Nybygget representerar nu en förbättring av fastighetens estetik, energieffektivitet och värde.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.