Kungälvs brandstation

Takomläggning Kungälvs brandstation

Här bytte vi tak på Kungälvs brandstation.

Kort fakta

  • Projekttyp: Takrenovering
  • Tidsintervall: Februari 2020 till Maj 2020
  • Projektadress: Enbärsvägen 2, Kungälv
  • Kontraktsumma: Ca 1,4 miljoner sek.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Kungälvs Kommun

Projektbeskrivning

Projektet utfördes för att genomföra en omfattande takrenovering på Kungälvs brandstation, belägen på Enbärsvägen 2 i Kungälv. Beställare för projektet var Kungälvs Kommun, och tidsramen sträckte sig från februari 2020 till maj 2020. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 1,4 miljoner SEK.

Projektet inleddes med en noggrann inspektion av den befintliga takstrukturen för att bedöma dess skick och eventuella behov av reparation eller utbyte. Baserat på denna inspektion och i samråd med beställaren, beslutades det att genomföra en omfattande takomläggning för att säkerställa att brandstationen fortsatt skulle vara väderskyddad och funktionsduglig under många år framöver.

En detaljerad plan utarbetades för att genomföra takomläggningen, inklusive tidslinjer, arbetsfaser och resurser som krävdes. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande.

Genomförandet av projektet innefattade avlägsnande av den befintliga takbeläggningen, förberedelse av taket för installation av den nya takbeläggningen, installation av den nya takbeläggningen enligt tillverkarens specifikationer samt utförande av eventuella nödvändiga reparationer på takstrukturen.

Under hela processen genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifter följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att takomläggningen hade utförts enligt överenskommelse och att taket var redo för användning och skulle ge långvarigt skydd mot väder och vind.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den nya takomläggningen på Kungälvs brandstation representerar nu en investering i fastighetens långsiktiga hållbarhet och funktion och kommer förhoppningsvis att tjäna Kungälvs Kommun väl under många år framöver.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.