Majorna och Kungsladugård

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Majorna och Kungsladugård

Ombyggnad av 4 st lokaler som varit tandläkarmottagningar till lägenheter.
​​​​​​​

Kort fakta

  • Projekttyp: Ombyggnad
  • Tidsintervall: September 2019 - Januari 2020.
  • Projektadress: Majorna, Göteborg
  • Kontraktsumma: Ca 3,1 miljoner kronor
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Familjebostäder
  • ombyggnad-av-lokaler-till-lagenheter-i-majorna-och-kungsladugard
  • majorna-och-kungsladugard-4
  • majorna-och-kungsladugard-3
  • majorna-och-kungsladugard-2

Projektbeskrivning

Projektet genomfördes för att omvandla fyra lokaler, som tidigare användes som tandläkarmottagningar, till bostadslägenheter. Beställare för projektet var Familjebostäder, och arbetet genomfördes under tidsperioden september 2019 till januari 2020. Kontraktsumman för projektet var cirka 3,1 miljoner kronor, och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Projektet omfattade en omfattande ombyggnad av de fyra lokalerna för att anpassa dem till bostadslägenheter. Arbetsområdena innefattade rivning och demontering av befintliga inredningar och installationer, anpassning och ombyggnad av väggar, golv och tak för att skapa lämpliga bostadsutrymmen, installation av nya VVS- och elinstallationer samt utförande av eventuella ytbehandlingar och färdigställande för att skapa moderna och bekväma bostadslägenheter.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under hela projektet genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifterna följdes noga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att ombyggnaden hade utförts enligt överenskommelse och att de nya bostadslägenheterna var redo för inflyttning.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De ombyggda lokalerna till bostadslägenheter i Majorna och Kungsladugård representerar nu en ökning av bostadsutbudet och kommer förhoppningsvis att bidra till att möta bostadsbehoven i området.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.