Padelhall Kungälv

Padelhall Kungälv

Ombyggnad av industrilokal till padelhall.
​​​​​​​

Kort fakta

 • Projekttyp: Samordnad utförandeentreprenaf
 • Tidsintervall: Våren 2019
 • Projektadress: Kungälv
 • Entrepenadform: Utförandeentreprenad
 • Beställare: KB Teknikern
 • padelhall-kungalv
 • padelhall-kungalv-7
 • padelhall-kungalv-6
 • padelhall-kungalv-5
 • padelhall-kungalv-3
 • padelhall-kungalv-2
 • padelhall-kungalv-4

Projektbeskrivning

Projektet innebar ombyggnad av en befintlig industrilokal till en padelhall. Beställare för projektet var KB Teknikern och arbetet genomfördes under våren 2019. Entreprenaden utfördes som en samordnad utförandeentreprenad.

Projektet omfattade ombyggnad av den befintliga lokalen för att anpassa den till att bli en fungerande padelhall. Detta inkluderade förberedelse av ytor, installation av padelbanor, belysning, ventilationssystem och andra anpassningar för att möta kraven för en padelhall.

Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för genomförandet av projektet enligt de förutsättningar som fastställts av beställaren. Detta inkluderade inköp av material, utförande av arbetet och samordning av olika underentreprenörer och leverantörer.

Under projektets gång genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och uppfyllde beställarens krav och förväntningar. Dessutom följdes arbetsmiljöföreskrifterna för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom det angivna tidsintervallet och resulterade i omvandlingen av den tidigare industriella lokalen till en fungerande padelhall. Det ger möjligheten till lokalbefolkningen att utöva sporten och bidrar till mångfalden av fritidsaktiviteter i Kungälv.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.