Råda hembygdsförening

Ombyggnad Råda hembygdsförening

Om- och tillbyggnad i befintlig loge på plan 1 och fd. hö lada på plan 2 för ett planerat museum med historiska hembygdsredskap o. dyligt. Från logen plan 1 uppflres ny trappa och trappplan till entré på plan 2.
Museerummet plan 2 omges av värme isolerade väggar och tak i träkonstruktion i kallutrymme.

Kort fakta

 • Projekttyp: Ombyggnad av kultur fastighet.
 • Tidsintervall: Januari 2018 till april 2018.
 • Projektadress: Kabelgatan 1, Mölnlycke.
 • Kontraktsumma: Ca 700.000 kr. exkl.moms.
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: Härryda Kommun
 • ombyggnad-rada-hembygdsforening
 • ombyggnad-rada-hembygdsforening-5
 • ombyggnad-rada-hembygdsforening-4
 • ombyggnad-rada-hembygdsforening-3
 • ombyggnad-rada-hembygdsforening-2

Projektbeskrivning

Projektet syftade till om- och tillbyggnad av befintliga utrymmen på Råda hembygdsförening för att skapa ett planerat museum med historiska hembygdsredskap och liknande. Ombyggnaden inkluderade en ombyggnad av logen på plan 1 samt den tidigare höladan på plan 2 för att skapa ett museum. En ny trappa och trappplan uppfördes från logen på plan 1 till entrén på plan 2. Museerummet på plan 2 omgavs av väggar och tak isolerade för värme i en träkonstruktion i ett kallutrymme.

Projektet genomfördes under tidsperioden från januari 2018 till april 2018. Beställare för projektet var Härryda Kommun, och kontraktsumman uppgick till cirka 700 000 kronor exklusive moms. Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad.

Arbetet omfattade flera olika moment, inklusive rivning av befintliga strukturer, uppbyggnad av nya väggar och tak, installation av trappa och trappplan, samt isolering av väggar och tak i museerummet för att möjliggöra förvaring av historiska föremål under lämpliga förhållanden.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören var ansvarig för hela projektet från planering till färdigställande. Detta inkluderade planering av arbetet, inköp av material, genomförande av arbetet och slutlig överlämning till beställaren.

Under projektets gång genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och uppfyllde beställarens krav och förväntningar. Dessutom följdes arbetsmiljöföreskrifterna för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Den om- och tillbyggda delen av Råda hembygdsförening ger nu möjlighet till utställning och förvaring av historiska föremål och bidrar till att bevara och visa upp det lokala kulturarvet.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.