Smörgatan 2-7 Etapp 1

Stambyte Smörgatan 2-7 Etapp 1

Stambyte och renovering av lägenheter.
22 lägenheter med Stambyte och badrumsrenovering samt i tomma lägenheter totalrenovering med nya kök. 

Kort fakta

 • Projekttyp: Stambyte flerbostadshus
 • Tidsintervall: Januari 2020 till november 2020
 • Projektadress: Smörgatan 3-7
 • Kontraktsumma: Ca 15 miljoner
 • Entrepenadform: Totalentreprenad
 • Beställare: Kjellberg & Möller
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-4
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-3
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-5
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-7
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-6
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-8
 • stambyte-smorgatan-2-7-etapp-1-2

Projektbeskrivning

Projektet "Stambyte Smörgatan 2-7 Etapp 1" genomfördes för att genomföra ett omfattande stambyte och renovering av lägenheter på adresserna Smörgatan 2-7. Beställare för projektet var Kjellberg & Möller, och tidsramen sträckte sig från januari 2020 till november 2020. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 15 miljoner SEK.

Projektet omfattade stambyte och renovering av totalt 22 lägenheter. Arbetet inkluderade stambyte och badrumsrenovering i samtliga lägenheter samt totalrenovering med nya kök i de tomma lägenheterna.

Projektet inleddes med en noggrann planering och förberedelsefas där en detaljerad inventering av stammar och befintliga faciliteter genomfördes. Baserat på denna inventering och i samråd med beställaren utvecklades en omfattande plan för stambytet och lägenhetsrenoveringarna.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Genomförandet av projektet inkluderade rivning av befintliga badrum och kök, byte av stammar och VVS-installationer, samt installation av nya badrumsmöbler och köksinredning.

Under hela processen genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och till beställarens tillfredsställelse. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifter följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att alla lägenheter uppfyllde de avtalade kraven och var redo för överlämnande till beställaren.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. Renoveringarna av lägenheterna på Smörgatan 2-7 representerar nu en betydande förbättring av bostäderna och kommer förhoppningsvis att öka trivseln och livskvaliteten för de boende under många år framöver.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.