Vasaplatsen 2

Vasaplatsen 2

Ombyggnad 4st våningar efter brandskada, lägenheter, tandläkarpraktik samt kontorslokaler. Omfattande renovering pga brandskada i tidstypiskt hus från 1890-talet, återställning av massiv stavparkett i mönster samt stuckaturer bl a.

Kort fakta

  • Projekttyp: Bostäder
  • Tidsintervall: Hösten 2005
  • Projektadress: Vasaplatsen 2, 41134
  • Kontraktsumma: 2,5 Mkr
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Trygg Hansa
  • vasaplatsen-2
  • vasaplatsen-2-2

Projektbeskrivning

Projektet på Vasaplatsen 2 innebar en omfattande ombyggnad av fyra våningar i en byggnad som drabbats av brandskada. Byggnaden, som var från 1890-talet, innehöll lägenheter, en tandläkarpraktik och kontorslokaler.

Renoveringen krävde återställning av tidstypiska detaljer, inklusive massiv stavparkett i mönster och stuckaturer, för att återskapa byggnadens ursprungliga karaktär och charm.

Arbetet genomfördes under hösten 2005 med Trygg Hansa som beställare. Kontraktsumman för projektet var 2,5 miljoner kronor, och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Ombyggnaden krävde noggrann planering och utförande för att säkerställa att de historiska detaljerna återställdes på ett autentiskt och hållbart sätt. Massiv stavparkett i mönster och stuckaturer var viktiga element i byggnadens arkitektoniska stil och krävde särskild uppmärksamhet för att återskapas till sin forna glans.

Utöver återställandet av de historiska detaljerna innefattade renoveringen också modernisering av lägenheter, tandläkarpraktiken och kontorslokalerna för att möta dagens standarder och krav på bekvämlighet och funktionalitet. Detta kunde inkludera uppdatering av VVS-system, elinstallationer, kök och badrum samt målning och tapetsering.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören var ansvarig för alla aspekter av projektet, från planering och inköp av material till genomförande och leverans. Under hela projektet genomfördes noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet utfördes enligt branschstandarder och uppfyllde beställarens krav och förväntningar.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställdes i kontraktet. Renoveringen av Vasaplatsen 2 återställde inte bara byggnadens skador efter brandskadan utan förbättrade också dess utseende och funktionalitet, vilket bidrog till att bevara dess historiska värde och karaktär.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.