Brf Backa

Ombyggnad av lokaler till lägenheter

Ombyggnad av två lokaler till fyra lägenheter.

Kort fakta

  • Projekttyp: Ombyggnad lokal
  • Tidsintervall: Augusti 2021 till Maj 2022
  • Projektadress: Sägengatan, Göteborg.
  • Kontraktsumma: Ca 7,3 miljoner sek.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: HSB Brf Backa

Projektbeskrivning

Projektet utfördes som en ombyggnad av två befintliga lokaler på Sägengatan i Göteborg till fyra separata lägenheter. Beställare för projektet var HSB Brf Backa och tidsramen sträckte sig från augusti 2021 till maj 2022. Kontraktsumman för projektet uppgick till cirka 7,3 miljoner SEK.
​​​​​​​
Projektet inleddes med en noggrann analys av de befintliga lokalernas struktur och layout för att utforma en plan för ombyggnaden som möjliggjorde skapandet av fyra separata bostadsenheter. Ett team av arkitekter och ingenjörer samarbetade för att utveckla en plan som tog hänsyn till både beställarens krav och de gällande byggnormerna.

Genomförandet av projektet omfattade flera steg, inklusive rivning av befintliga väggar och strukturer för att skapa utrymme för de nya lägenheterna, installation av nya väggar, fönster och dörrar, samt el- och VVS-arbeten för att säkerställa att alla enheter var fullt funktionsdugliga.

Under hela processen hölls regelbundna möten mellan entreprenörer, projektledare och beställaren för att säkerställa att arbetet fortskred enligt plan och att eventuella frågor eller problem kunde lösas omedelbart.
Säkerhet och kvalitet var av högsta prioritet under hela projektet. Arbetsplatssäkerhetsföreskrifter följdes strikt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla involverade parter, och noggranna kvalitetskontroller genomfördes regelbundet för att säkerställa att arbetet uppfyllde beställarens krav och förväntningar.

Mot slutet av projektet genomfördes en slutbesiktning för att säkerställa att alla lägenheter uppfyllde de avtalade kraven och var redo för överlämnande till beställaren. Eventuella åtgärder som krävdes identifierades och åtgärdades innan slutlig överlämnande.

Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De ombyggda lägenheterna på Sägengatan representerar nu moderna och funktionella bostadsenheter som möter höga kvalitetsstandarder och förhoppningsvis kommer att tjäna deras invånare väl under många år framöver.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.