Övre Buråsliden 10

Övre Buråsliden 10

Ombyggnad av gamla verkstads och förrådsutrymmen till 2st nya etagelägenheter. Uppbyggnad av ny fastighetstvättstuga i gammal förrådslokal. 

Kort fakta

  • Projekttyp: Ombyggnad flerbostadshus
  • Tidsintervall: Augusti 2016 till Juni 2017
  • Projektadress: Övre Buråsliden 10, Göteborg
  • Kontraktsumma: Ca 3,5 miljoner kr. exkl.moms.
  • Entrepenadform: Totalentreprenad
  • Beställare: Familjebostäder
  • vre-burasliden-10
  • vre-burasliden-10-2

Projektbeskrivning

Projektet på Övre Buråsliden 10 i Göteborg innebar en ombyggnad av gamla verkstads- och förrådsutrymmen till två nya etagelägenheter samt uppförandet av en ny fastighetstvättstuga i en tidigare förrådslokal. Projektet genomfördes under tidsperioden från augusti 2016 till juni 2017 med Familjebostäder som beställare. Kontraktsumman uppgick till cirka 3,5 miljoner kronor exklusive moms och entreprenaden utfördes som en totalentreprenad.

Arbetet inkluderade omfattande ombyggnadsarbete för att skapa två nya bostadslägenheter med moderna bekvämligheter och funktioner. Detta involverade rivning av befintliga väggar och strukturer, konstruktion av nya väggar, golv och tak, installation av VVS och elsystem samt utförande av nödvändiga ytbehandlingar och färdigställande för att skapa välutrustade bostäder.

Utöver ombyggnaden av bostadslägenheterna inkluderade projektet även konstruktionen av en ny fastighetstvättstuga. Den nya tvättstugan byggdes upp i en tidigare förrådslokal och utrustades med moderna tvättmaskiner och torktumlare för att möta boendes behov av tvättmöjligheter.

Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad, vilket innebar att entreprenören hade ansvar för hela projektet från planering till färdigställande. Det inkluderade bland annat inköp av material, koordinering av arbetsstyrkor och övervakning av arbetet för att säkerställa att det utfördes enligt beställarens specifikationer och branschstandarder.

Under projektets gång genomfördes regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet uppfyllde höga standarder och att slutresultatet motsvarade förväntningarna. Dessutom följdes gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla inblandade.
​​​​​​​
Projektet avslutades inom den angivna tidsramen och inom den budget som fastställts i kontraktet. De nya bostadslägenheterna och den moderna tvättstugan på Övre Buråsliden 10 bidrar nu till att förbättra boendestandarden och bekvämligheten för de boende i området.

Fråga Husbyggen!


Vill du veta mer om hur bostadsrättsföreningar kan få hjälp med löpande underhåll?

​​​​​​​Fyll i formuläret och skicka en fråga till oss. Du kan också kontakta soss på 031-523 000.